Een communicatieve overheid

Een communicatieve overheid

Eens te meer een bewijs dat systemen zoals wij die implementeren echt werken. Hengelogs bericht van gisteren dient nl. enige rectificatie: het euvel is inmiddels geheel verholpen, zoals ik gisteravond verrast constateerde. Zonder enige feedback heeft wijkbeheer de melding serieus genomen en actie ondernomen. Maar: er is niet geinformeerd over de afhandeling. Nu maar wachten op e-mail van één of ander NIPO waarin die aangeeft namens de gemeente tevredenheidsonderzoeken uit te voeren.

Buurman heeft het onderhavige euvel -een niet functionerende lantaarnpaal- in het afgelopen jaar al vaker telefonisch en per brief aangekaart, en meerdere malen is er ook een Essent-man bij geweest om te constateren dat er aan de lantaarnpaal zelf niets schort (“Kijk maar”), maar dat het de stroomtoevoer betreft. Dat gezegd hebbende vertrok die dan weer.

Bij een systeem waarbij dergelijke meldingen direct in een soort van voortgangsbewakingssysteem terechtkomen verdwijnt die daar pas uit nadat het geval is opgelost. Vroeg of laat moet men daar dus iets mee. Met de nieuwste release van ons systeem gebeurt ook de communicatie automatisch.