Shit City

Hadden we in een eerder schrijven nog het vermoeden dat de rommel in Zeeland -ja, ik rek het wat op- nog verweten kon worden aan De Toerist, inmiddels is onomstotelijk dat het De Zeeuw Zelve is. Hengelog stelt dat de beschaving van een volk ook … Lees verderShit City

Posted on

Kerstgedachte

En het geschiedde weer eens in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus. Ondere andere met een levende kerststal -vrije gift- en vele, vele uitingen van schoolvlijt is een aanzienlijk bedrag bij elkaar gesprokkeld waarmee de kerstgedachte handen en voeten krijgt na … Lees verderKerstgedachte

Posted on

Alles sal reg kom

En vannacht heeft het dan ook eens ouderwets gevroren. We waren al bang dat het helemaal geen winter meer werd. “De laatste keer dat het in december vroor was in 2006” horen we wellicht over een paar jaar.

Posted on

Een communicatieve overheid

Eens te meer een bewijs dat systemen zoals wij die implementeren echt werken. Hengelogs bericht van gisteren dient nl. enige rectificatie: het euvel is inmiddels geheel verholpen, zoals ik gisteravond verrast constateerde. Zonder enige feedback heeft wijkbeheer de melding serieus genomen en actie ondernomen. Maar: … Lees verderEen communicatieve overheid

Posted on

Een betrouwbare overheid

Op 12 november deed ik met mijn daarvoor aangeschaft DigID een melding openbare ruimte. In de prompte automatische bevestiging werd gewag gemaakt van voortvarendheid: “Binnen 14 dagen wordt u geïnformeerd over de afhandeling van uw melding”. Bijna een maand verder nog geen enkele actie of … Lees verderEen betrouwbare overheid

Posted on

Bawlers

In de van Sint ontvangen orphans ben ik inmiddels bij de Bawlers aanbeland. Dank u Sinterklaasje!

Posted on