Ouderwets

Ouderwets

A Brand is een jonge band van de oude stempel: de gitaristen zijn erg bezig met snaren, geluid, bier en trucs, en veel minder met de muziek en het publiek.

Bij de soundcheck werden de zang/monitorspeakers individueel ingeregeld, de instructies bleken echter telkens dezelfde: luider, luider, luider; de omhoogwijzende wijsvinger veranderde tenslotte in een opgestoken duim op het moment dat de geluidsman al enige tijd machteloos met de schuif op de 10 aan zat.. Ja, zo dachten we vroeger dat het moest.