Andere Tijden

Posted on

Tegenwoordig wordt -voor de belangstellenden- uitleg van de overgang van kind tot volwassene vaak met meer creativiteit aangepakt. In Nemo bijvoorbeeld, op de de speciale teeners afdeling. Met de nodige relativering, zakelijkheid en humor wordt deze wedstrijd multimediaal, in hoog tempo en doorlopend verslagen. Tot het moment Geslachtsrijp, Ready to roll.