De eerste keer

De eerste keer

Mijn eerste foto was de zoekplaatjes-variant van deze. We waren enige dagen in Apeldoorn, en onderweg naar de bakker stuitten we op een kolonne moedereend-met-kuikentjes. Onmiddellijk gegrepen door dit tafereel leende ik ons ouders’ toestel, een plastic Pentacon, en legde het tafereel vast.

Het uiteindelijke resultaat, na het gebruikelijke volmaken van alle 12 foto’s van het rolletje gedurende de eropvolgende vakantie en het laten ontwikkelen en afdrukken, was het resultaat geen schim van het werkelijke tafereel. Wellicht ligt daar de oorsprong van mijn voorliefde voor tele.