Yes!

Yes!

Ik vermoed dat ik precies begrijp hoe de afwegingen binnen D66 gemaakt zijn en herken wat rechtlijnigheid, principes en naïviteit van mezelf. Eenvoudig een kwestie van het helemaal te gortig vinden van de zaak an sich. En je daarbij niet laten weerhouden omdat juist nu geoogst kan worden van de maatregelen van de afgelopen jaren (Verhagen), omdat er nog hele belangrijke zaken te doen zijn in het landsbelang (Donner) of omdat er toch exact antwoord is gegeven volgens de opgedragen motie (Rutten). Eén druppel is voor een volle emmer genoeg.
Natuurlijk is het land niet gebaat bij regeringscrisis, nu niet en nooit niet. Maar moet je daarom alle particuliere zaken altijd maar laten gebeuren? Natuurlijk kan iemand fouten maken, natuurlijk zijn er belangrijker zaken. Maar moet je daarom het moment waarop je eindelijk onomstotelijk bewezen en ontkend ziet wat je eigenlijk altijd al vermoedde maar door recht-door-zee-ontkenningen altijd in juridische zin is weersproken ook gewoon voorbij laten gaan? We zijn toch niet gek?
De vooringenomenheid van VVD- en CDA-fracties, de misplaatste zelfverzekerheid en het buiten de waard van D66 rekenen zag je langzamerhand afgestraft worden. Natuurlijk is de oppositie het ook ferm oneens, die geloven we dus niet zomaar; zij hebben immers niet veel te verliezen. En nee, natuurlijk is het niet de schuld van D66 dat de boel -onder voorbehoud- gevallen is, en ja natuurlijk heeft het kabinet naar de letter niets verkeerd gedaan; als je later zonder je al te veel te in de achtergronden te verdiepen de handelingen zou teruglezen, zul je daaruit niet kunnen concluderen dat het kabinet het verkeerd deed. Probeer je e.e.a. echter in menselijk en breder perspectief te zien, dan zie je echt dat Verdonk -hoogstpersoonlijk- verschrikkelijk fout bezig was. Het gaat er toch niet om om gelijk te hebben, het gaat om de inhoud van de zaken. Je bent hier geen uitvoerend directeur van een penitentiaire inrichting of zo.
Ik had het graag in die zaal geroepen: zij eruit of ik eruit! En zou even verbijsterd zijn als zij zou blijven. Ik vind oprecht dat D66 een stem verdiend heeft bij de nieuwe verkiezingen vanwege bewezen rechte rug. ‘Ns kijken of ze die in de komende campagne vast kunnen houden.