Tand des tijds

Posted on

Vandaag extra vroeg opgestaan voor één van de belangrijkste dagen van het jaar. Uit de Top van Europa worden de allerbeste liedjesschrijvers en de allerbeste vertolkers van heel Europa weer in de gelegenheid gesteld hun bijzondere kunne te tonen aan maar liefst bijna alle inwoners van bijna alle Europese landen! Geweldig dat dergelijke talenten zo’n platform wordt geboden en op die manier toch uit de lokale anonimiteit kunnen ontsnappen. Het zou toch eeuwig zonde zijn als wij daar in de pan-europese gedachte geen toegang toe zouden hebben en deze talenten in de vergetelheid zouden smoren? Nee, de doelstellingen van de Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne staan nog onverkort overeind!