De rug

Posted on

We vergeten het nog wel eens, maar in feite ben ik een wetenschapper. In het dagelijks leven heb je daar wel profijt van, maar kwaliteiten als inzicht en ervaring tellen meestal veel zwaarder.

Als het gaat om overtuiging wil een wetenschapper graag bewijs. Dooddoeners, suggestieve uitlatingen of vaagheden worden meestal afgedaan als larie, of worden door het credo ‘eerst zien dan geloven’ standaard ernstig afgezwakt. Veel van de zogenaamde schokkende resultaten zoals die geregeld in de media verschijnen zijn minder schokkend dan men wil doen geloven. En niet zelden spelen economische motieven een initiërende rol daarin. Enfin, een wetenschapper kan best overtuigd worden, maar daarvoor is dan wel een deugdelijk verhaal nodig.

Waar wil ik eigenlijk naartoe? Wel, in het kader van ‘de rug’ wordt ik momenteel geschoold door een fysiotherapeut, die -volgens mij niet geheel belangeloosverstrengeld- deel uit blijkt te maken van de STEP community, een stichting(?) die rugproblemen voor je oplost, en daarbij basically één belangrijke truuk toepast: houdt uw (onder)rug hol! Aan de hand van een fotoboekje en een modelletje van een ruggewervel wordt snel duidelijk gemaakt hoe de vork in de steel zit, en hoe te handelen teneinde rugbezwaren in principe voorgoed te laten stoppen. Het klinkt zo logisch dat je je verwonderd afvraagt waarom dat niet met veel nadruk tijdens de biologielessen op school wordt behandeld; dit zou de maatschappij beslist veel gezondheidskosten besparen: “Het gewone dagelijkse leven is zwaarder dan u denkt”.
Natuurlijk is me wel eens verteld dat je recht moet zitten. Maar ja, die argumenten he? Als heel aannemelijk wordt dat de krachten op de spieren in je rug bij het iets gebogen voorover zitten en niks doen groter zijn dan een die van een gewichtheffer in actie, besef ik dat het om echte krachten gaat.
Dat is de motivatie, en dan is het alleen nog maar een kwestie van wennen en oefenen. Dacht ik dat ik in al mijn doen en laten rekening hield met mijn rug, dat blijkt toch maar mondjesmaat zo te zijn.
Ik heb hier vertrouwen in, dus. Wel ook regelmatig even bewegen, trouwens. Dus daar is dat duffe wandelingetje tussen de middag voor!

Met een vergelijkbaar procedure hielp Alan Carr me trouwens ooit moeiteloos van het roken af. Desgewenst leg ik jullie dit de volgende keer uit..