e-Rapport

e-Rapport

Het is weer rapportentijd, en beide jongens doen het voortreffelijk, ze zijn over! Hier kunt u de beide rapporten zelf zien, en uw bijdrage kunt u overmaken op giro [][][][][][][] tnv Niels (boven) resp. [][][][][][][] tnv Tom (onder). U kunt hier ook uw incassomachtiging downloaden.