Christen? U nie!

Christen? U nie!

Bij het Vogelkwartier is er sprake van bestuur en omwonenden die niet met elkaar door één deur kunnen. Dat is jammer, want je zou mogen aannemen dat het bestuur handelt in het belang van de hele buurt. De problemen in de vogelbuurt zijn niet zozeer van bouwkundige, als wel van bestuurlijke aard. Het verbaast míj dan ook, dat een bestuurlijk probleem langs een bestemmingsplan op een bouwkundige manier wordt opgelost, en ik denk dat we daarmee op de verkeerde weg zitten. Het spíjt mij ook, dat het bestuur van het Vogelkwartier niet bereid is geweest mediation te accepteren. De nu voorgestelde oplossing in het bestemmingsplan leidt tot niets, en zal alleen maar leiden tot meer juridische procedures, en dat kan toch niet de keuze van deze raad zijn. Ik roep daarom het college dringend op om het Vogelkwartier uit het bestemmingsplan te halen, en met een oplossing te komen die recht doet aan de problemen, en daartoe is het volgende amendement opgesteld: …

Alvast een citaat uit het nog op te stellen verslag van de raadsvergadering van de gemeente Hengelo hedenavond. Aan het woord is de Christenunie-fundamentalist Miedema, die kennelijk zoveel contact heeft met een aanwonende dat hij naar irrationele en onware argumenten grijpt om de raad op andere gedachten te brengen, om de mogelijke kans op vermindering van woongenot van die bewoner tot 0 te reduceren.
Ik ken dat bestuur. Het heeft de fanatieke steun van de hele buurt minus 4 gezinnen. Er is een gemeentelijk communicatieprobleem. Er is nooit een voorstel tot mediation ontvangen (dat ware inderdaad geweigerd). En de kans is groot dat er nog ongegronde juridische procedures op provinciaal niveau gestart gaan worden.
Dat bestuur heeft ook een formele klacht ingediend tegen eerder stemmingmakerij van deze christen. De hele raad en college heeft die kunnen lezen, zaak dus om het hachje proberen te redden:

Voorzitter, de formele afhandeling van de klacht is niet aan mij, maar ik heb wel behoefte aan een korte reactie, en ik ben daarbij niet uit op de populariteitsprijs: ‘Ik ontken niks. Ik beken alles gezegd te hebben wat er in het verslag van de vergadering staat. En, ik sta daar ook nog steeds volledig achter. Ik hoef daarom niets terug te nemen, en niets recht te zetten, maar blijkbaar begrijpt het bestuur van het Vogelkwartier dat allemaal niet helemaal, of ze wil dat niet helemaal begrijpen, en daarom zal ik het nog één keer uitleggen: Geacht bestuur van het Vogelkwartier, er is geen directe relatie gelegd tussen terreur en uw bestuur. Uw bestuur is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, en wordt daar niet voor aangesproken. Maar, geacht bestuur, u wordt wel aangesproken op uw eigen handelen, en daar ben ik niet zo erg van onder de indruk, want als we met dit bestuur het Vogelkwartier moeten runnen, dan zie ik het heel somber in.’ Tot zover mijn bijdrage, meneer de voorzitter. 

Mocht je ooit gaan twijfelen: stem niet op dit soort gasten. ’s Mans amendement is verworpen, en het bestemmingsplan is uiteindelijk goedgekeurd. Na jarenlang gezeur over niks…